MARATON DE ESCALADĂ & BOULDERING

EDIȚIA a 11a

 

Dupa 3 ani de pauză (unul ca să ne refacem forțele + 2 de pandemie), Vertical Step Maraton revine!

Ediția de anul acesta vine cu un format diferit – vom avea 3 zile de concurs în loc de două cum erați obișnuiți. Calificările se vor desfășura în primele două zile, iar duminică vor fi doar FINALELE, atât la escaladă cât și la boulder.
Mai mult decât atât, începând de anul acesta se vor organiza FINALE și pentru categoria ROOKIE, la ambele probe.

Iar la final, pentru că timpul nu ne va mai presa atât de tare, vă invităm să rămâneți la AFTER PARTY!!!

Vertical Step Maraton este cel mai amplu eveniment de cățărare indoor din România. O competiție care se adresează cățărătorilor din întreaga țară, dar și străinilor, începători sau sportivi experimentați. Mai mult decât un simplu eveniment, Vertical Step Maraton spune povestea sălii de escaladă Vertical Spirit. Povestea unei călătorii - călătoria noastră, a celor de la Vertical Spirit. O poveste cu și despre cățărare, pasiune, provocări, multă muncă, vise împlinite, dar și noi orizonturi.

 

CATEGORII PARTICIPANȚI

Vertical Step Maraton este o competiție care se adresează în special seniorilor (peste 18 ani). Participarea juniorilor între 12 și 18 ani este permisă, dar cu scopul de a acumula experiență, ei neputând intra în clasamentele seniorilor. Excepție fac juniorii peste 16 ani, care au nivelul adecvat și care au dreptul de a concura alături de seniori la categoria OPEN și de a intra în finală, respectiv în clasament.

PROBE de CONCURS : escaladă & bouldering

Pentru categoria OPEN, proba de boulder se va desfășura în ziua 1 și proba de escaladă în ziua 2, iar pentru categoria ROOKIE, proba de boulder se va desfășura în ziua 2 și proba de escaladă în ziua 1. Participanții de la ambele categorii vor fi împărțiți în 3 serii.

Calificări boulder : 20 de trasee, la lucru, distincte pentru fiecare categorie.

Finala boulder : 3 trasee la vedere, distincte pentru fete și băieți, care vor evolua în paralel.

Calificări escaladă: cap de coardă, la lucru - 11 trasee pentru categoría OPEN si 14 trasee pentru categoría ROOKIE.

Cotații trasee escaladă calificări

Participanții trebuie să vină cu coardă proprie! Organizatorii nu pun la dispoziție filatori și coardă pentru proba de escaladă, cu excepția Finalei.

Finala escaladă: 1 traseu la vedere, distincte pentru fete și băieți, care vor evolua alternativ.

FINALE – se organizează doar pentru categoriile OPEN și ROOKIE, atât pentru fete cât și pentru băieți, având același format și pot accede în finală doar sportivii care participă la ambele probe. Calificarea în finală se realizează pe baza cumulării punctelor de la cele două probe – boulder și escaladă. Vor intra în finală primii 6 clasați (aceeași la boulder și la escaladă). În caz de egalitate pe locul 6 intră în finală toți cei clasați pe acest loc.
În FINALELE de la OPEN pot intra doar concurenții care au 16 ani împliniți. Pentru categoria JUNIORI nu se organizează FINALE (chiar dacă vor fi suficienți participanți pentru a alcătui un clasament) și nici nu pot accede în finalele de la rookie.
În FINALE pot accede doar sportivii care particip
ă la ambele probe.


PREMII

În BANI pentru categoría Open.
Open fete/ băieți : Loc I – 800 lei, Loc 2 – 550 lei, Loc 3 – 350 lei
În PRODUSE pentru categoria Rookie.
Pentru categoria Juniori, se oferă doar diplome, în cazul în care numarul de participanți va fi suficient pentru alcătuirea unui clasament.
BUGETUL DE PREMIERE ESTE ASIGURAT DE CATRE SPONSORUL EVENIMENTULUI MAGAZINUL HIMALAYA!

AMENAJATOR PRINCIPAL : OLIVER BATÎR.
LIVE STREAM – FINALELE vor fi transmise live integral pe pagina de Facebook a Vertical Spirit prin intermediul BIVUAC MEDIA. http://bivuacmedia.ro/in/
KIT-ul de PARTICIPARE include: TRICOUL EVENIMENTULUI, batoane rawvegane de la Tata Vlad, Sănățele Bio de la Republica Bio, goodies oferite de magazinul Himalaya.


ÎNSCRIERE ȘI TAXE DE PARTICIPARE:

EARLYBIRD : până la data de 13 noiembrie - 150 lei
            REDUCERE - 130 lei pentru participanții din afara Bucureștiului 
REGULAR : 14 – 22 noiembrie - 170 lei
            REDUCERE - 150 lei pentru abonații Vertical Spirit și pentru cei din afara Bucureștiului
LAST CALL : 23/24 noiembrie & la eveniment  - 190 lei

Înscrierea va fi validată dacă s-au efectuat înscrierea on-line pe site și plata în contul menționat, până la datele specificate!


Taxa de participare se achită :

Asociației Club Sportiv Vertical Spirit
IBAN RO10 RNCB 0304 1097 2660 0001,
CIF 25511353
Detalii plată – Taxă participare Vertical Step Maraton, numele concurentului pentru care se achita taxa & categoria.

IBAN: RO84INGB0000999912976156
Titular cont: Daniel- Nicolae Burcea
 Banca: INGB CENTRALA
 Moneda: EUR
 Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

Sau via REVOLUT, către numărul de telefon 0040 766 452 126

Detalii plată – Taxă participare Vertical Step Maraton, numele concurentului pentru care se achită taxa + categoria

PLATA TAXEI DE PARTICIPARE ESTE OBLIGATORIE PENTRU VALIDAREA ÎNSCRIERII

 

VĂ AȘTEPTPĂM LA VERTICAL STEP MARATON  - o competiție în care fiecare își poate depăși propriile limite și îmbunătăți performanțele proprii !!!


LEAD CLIMBING & BOULDRING MARATHON 11th EDITION  

After a 3-year break (one to recover our strength + 2 due to the pandemic), Vertical Step Marathon is back!

This year's edition comes with a different format – we will have 3 days of competition instead of two. The qualifications will take place in the first two days, and Sunday will be only the FINALS, both for lead climbing and bouldering.
Moreover, starting this year, FINALS will also be organized for the ROOKIE category.
At the end, because time will no longer press us so hard, we invite you to join the AFTER PARTY!!!

Vertical Step Marathon is the biggest indoor climbing contest in Romania, organized by Vertical Spirit in the highest climbing gym in Romania (15.5m high). This event is a climbing Marathon that combines in the same competition bouldering with lead climbing. Vertical Step Marathon addresses to all enthusiasts climbers, beginners or advanced and it is not reserved for the "elite", like high performance athletes, but is a festival dedicated to climbing, free spirit and non –conformism of those who practice this sport.
The qualifying round will have numerous routes, varied and accessible to all, regardless of their level. We "reserve" for the best athletes the Final, which will be turned into a real show of strength, flexibility and concentration, all in the spotlight and music of the highest quality! Thus we invite the finalists to perform in an atmosphere specifically designed for them, and we promise to their audience that they will not regret remaining to watch, encourage and applaud them. And why not, to motivate them!
More than just an event, Vertical Step Maraton tells the story of the Vertical Spirit climbing gym. The story of a journey - our journey, those from the Vertical Spirit’s team! A story with and about climbing, passion, challenges, a lot of work, fulfilled dreams, but also about new horizons.


CATEGORIES

Vertical Step Maraton is a competition aimed especially for seniors climbers (over age 18). The participation of juniors between 12 and 18 years old is allowed, but with the aim of gaining experience, they cannot enter the senior rankings. The exception is juniors over 16 years old, who have the appropriate level and who have the right to compete alongside seniors in the OPEN category and to enter the final, respectively in the ranking.

Enrolling in one of these categories is a personal decision, but the organizers reserve the right to not to accept the registration of a participant in a particular category, if it is obvious that the participant does not meet the previous paragraph.


SECTIONS:
lead climbing & bouldering

For each category, bouldering and sport climbing will be held on different days and the participants from both categories will be divided into 3 series. For OPEN, bouldering will be run on Day 1 and sport climbing on Day 2 and for ROOKIE bouldering will be run on Day 2 and sport climbing on Day 1.

Bouldering qualifications: 20 routes, different routes for each category.

Bouldering Final: 3 routes onsight, different for boys and girls, which will compete on the same time.

Lead climbing qualifications: on lead, 11 routes for the OPEN category and 14 routes for the ROOKIE category.

The estimative grades for the lead Climbing routes in the qualifications

Lead climbing Finals: 1 route onsight, different for boys and girls, which will compete alternatively. 

FINALS – are organized only for the OPEN and ROOKIE categories, both for girls and boys, in the same format and only the athletes who participate in both bouldering and lead climbing can enter the FINALS. Qualification in the finals is based on the accumulation of points from bouldering and climbing. The first 6 finishers will enter the finals (same for bouldering and climbing). In case of a tie for 6th place, all those ranked on this place enter the final.
Only competitors who are over 16 years old can enter the OPEN FINALS. No FINALS are organized for the JUNIOR category (even if there will be enough participants to make a ranking), nor can they enter the ROOKIE’s finals.

Participants must bring their own rope! The organizers do not provide belayers and ropes for the lead climbing qualifications, except for the Final.


PRIZES
MONEY for the Open category.
Open girls/boys: 1st place – 800 RON, 2nd place – 550 RON, 3rd place – RON lei
PRODUCTS for the Rookie category.
For the Juniors category, only diplomas are offered, if the number of participants will be sufficient to compile a ranking.
THE PRIZE BUDGET IS PROVIDED BY THE SPONSOR OF THE EVENT: THE HIMALAYA MOUNTAIN SHOP!

CHIEF ROUTE SETTER : OLIVER BATÂR.
LIVE STREAMING of the FINALS on Facebook via BIVUAC MEDIA.
http://bivuacmedia.ro/in/
The PARTICIPATION KIT will include: the t-shirt of the event, goodies Himalaya, protein bars.
SPONSORS: Himalaya Mountain Shop, Zumont Shop, Tata Vlad (raw-vegan protein bars), Republica Bio.

REGISTRATION FEE

EARLYBIRD : until 13th of November - 30 EUROS / 150 lei
      DISCOUNT 25 EURO /130 lei, for the participants leaving outside Bucharest
REGULAR : 14th – 22nd of November -  35 EURO / 170 lei
      DISCOUNT 30 EURO /150 lei, for the participants leaving outside Bucharest & the ones with available subscriptions at Vertical Spirit climbing gym
LAST CALL : 23rd /24th & on site at the event - 40 EURO / 190 lei

The registration fee will be paid

Asociația Club Sportiv Vertical Spirit
IBAN RO10 RNCB 0304 1097 2660 0001,
CIF 25511353
Fill in Details – Participation fee Vertical Step Marathon, the name of the athlete & cathegory

IBAN: RO84INGB0000999912976156
Account holder: Daniel- Nicolae Burcea
Bank: INGB CENTRALA
Currency: EUR
Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

Via REVOLUT  - phone number: 0040 766 452 126

Fill in Details:  Participation fee Vertical Step Marathon, the name of the athlete & category

The payment of the REGISTRATION FEE IS COMPULSORY TO COMPLETE THE REGISTRATION!! Participation in both sections isn’t mandatory, but the participation fee will be the same.

 

DO NOT MISS VERTICAL STEP MARATHON  - a competition where everyone can exceed his own limits and improve his performances!